Hoge eisen sinds 1968

Kwaliteit is van essentieel belang voor jou en je gezin. Ook wij hechten er veel belang aan. Bij HERTA kijken we al meer dan 40 jaar nauwlettend toe op deze eis om je de absolute veiligheid van onze producten te kunnen garanderen. Dat engagement heeft betrekking op twee prioriteiten: de strenge selectie van onze leveranciers en de traceerbaarheid.

graan

Geëngageerde partners

Bij HERTA besteden we veel aandacht aan de selectie van onze leveranciers. Ze moeten een streng bestek naleven waarin de productievoorwaarden staan opgesomd. Zo worden onze vleesleveranciers bijvoorbeeld geselecteerd op basis van specifieke criteria, zoals het welzijn en de verzorging van de dieren, en de voeding die ze krijgen (onder andere zonder dierenmeel). Via regelmatige doorlichtingen en verschillende duizenden controles per jaar garanderen we het correcte microbiologische niveau en de kwaliteit van onze producten.

Maar daar blijft het niet bij. We hebben er ook voor gekozen ons te omringen met experts, waaronder voedingsdeskundigen. We werken samen met de organisaties uit onze sector en met de groepen die een impact van onze activiteiten kunnen ondervinden, zoals de actoren van de varkenssector en de verenigingen. Dankzij al deze uitwisselingen kunnen we ons engagement op het gebied van kwaliteit naar onze klanten toe versterken.

Transparantie inzake traceerbaarheid

Bij HERTA hebben we de nodige maatregelen ingevoerd om de weg die onze producten afleggen te kunnen traceren doorheen alle stappen van het productieproces, van de verwerking tot en met de distributie. Op elk niveau van de levenscyclus van de producten voeren we doorlichtingen uit om je de grootst mogelijke traceerbaarheid te kunnen garanderen. Concreet komt het erop neer dat in geval van een probleem elk product dat je koopt via het nummer op de verpakking geïdentificeerd kan worden. Daarmee kunnen we alle niveaus van het productieproces opsporen, tot de grondstoffen toe.

Traceerbaarheid

Goed om te weten

Onze engagementen op het vlak van kwaliteit staan duidelijk zichtbaar vermeld op de verpakkingen van onze producten.

Engagement nr. 1: Strenge selectie van de vleesleveranciers

Engagement n°1
bottom