Herta engageert zich

herta_engage

Op deze webpagina's verduidelijkt Herta haar aanpak "Herta Engageert zich" die vandaag de basis vormt van haar bedrijfsstrategie. U kunt hier de evolutie van de belangrijkste uitdagingen op het vlak van voeding en milieu op de voet volgen.

Stroomopwaarts van de fabriek

De selectie van leveranciers

Om de kwaliteit van haar toeleveringen te kunnen garanderen, selecteert Herta® haar leveranciers op basis van een technisch standaardbestek. Herta® beschrijft er de goede productiepraktijken die alle leveranciers moeten naleven. De goede kwaliteit van de producten wordt gegarandeerd door regelmatige audits en duizenden controles per jaar.

Varkensvoeder

In het belang van de voedingskwaliteit en de voedselveiligheid voederen alle veetelers hun varkens zonder diermeel overeenkomstig de geldende reglementering, waardoor elk risico op pathologie van het type &##8220;gekkekoeienziekte (BSE)&##8221; wordt onderdrukt. De bestanddelen van het varkensvoeder, meestal in de vorm van korrels of meel, worden gekozen in functie van hun voedingswaarden.
Het varkensvoeder bestaat uit granen (tarwe, maïs en gerst), olie, mineralen en plantaardige eiwitbronnen zoals soja. De hoeveelheden die aan elk dier worden verdeeld zijn afhankelijk van hun fysiologie en behoeften.

De verschillende soorten varkensteelt

96% van de varkenshouderijen in Frankrijk zijn van het intensieve type. Er bestaan ook &##8220;alternatieve&##8221; varkenshouderijen op stro en in de buitenlucht. Deze bieden een oppervlakte per dier die groter is dan deze van toepassing in de conventionele varkenshouderijen en foerageervoorzieningen die het dierenwelzijn verbeteren. Tot nu toe bestaan er nog maar weinig alternatieve veehouderijen; deze genereren een lagere opbrengst waardoor het voor hen moeilijk is om toeleverancier te zijn van belangrijke industriële actoren op de markt zoals Herta®.