Herta engageert zich

herta_engage

Op deze webpagina's verduidelijkt Herta haar aanpak "Herta Engageert zich" die vandaag de basis vormt van haar bedrijfsstrategie. U kunt hier de evolutie van de belangrijkste uitdagingen op het vlak van voeding en milieu op de voet volgen.

Technisch bestek

Om de kwaliteit van haar toeleveringen te kunnen garanderen, selecteert Herta® haar leveranciers op basis van een technisch standaardbestek. Herta® beschrijft er de goede productiepraktijken die alle leveranciers moeten naleven. Het veilige microbiologische niveau en de goede kwaliteit van de producten worden gegarandeerd door de regelmatige audits en duizenden controles per jaar.

Technisch bestek voor de veehouderij

In overeenstemming met de geldende reglementering verwijst dit document naar het dierenwelzijn (ontwerp van de gebouwen, kwaliteit van de verlichting en afwisseling dag-nacht, ruimte per varken,...), veterinaire opvolging van de veehouderij (profylaxe, register, traceerbaarheid) en de voeding van de dieren (met name zonder diermeel).

Herta® geeft de voorkeur aan leveranciers die afhankelijk zijn van perfect geïdentificeerde, getraceerde en geauditeerde veehouderijstructuren; de organisatie van deze structuren, de opvolging van de goede veehouderijpraktijken, dierenvoeders, enz. zijn aspecten die zorgvuldig worden beoordeeld. De aanbevelingen en maatregelen van Herta® hebben onder andere tot doel om deze veehouderijactiviteiten te doen evolueren naar de beste praktijken.

Het bureau Veritas werd door Herta® gemandateerd om te garanderen dat de veetelers de specificaties van het technisch bestek naleven. Om dit te realiseren voert het bureau Veritas jaarlijks willekeurige audits uit. Het doel van deze audits is om op alle niveaus binnen deze sector de beste praktijken te promoten; deze staan immers in het teken van een continue verbetering. Wanneer uit deze audits blijkt dat de tijdens de voorgaande audit gezamenlijk vastgestelde verbeteringsdoelstellingen niet werden nagekomen, kunnen de leveranciers worden geschorst of zelfs uit de leverancierslijst worden geschrapt.

Om samen met haar leveranciers bij te dragen aan de ontwikkeling van veeteeltmethoden en een kleinere milieu-impact van deze ontwikkeling na te streven, heeft Herta® een panel van experten samengesteld die de onderneming in deze uitdaging bijstaan.

Kwaliteit van het vlees

Herta® beoordeelt de kwaliteit van het vlees volgens twee hoofdcriteria die definiëren of het vlees optimaal kan worden gebruikt voor de vervaardiging van de producten:

  • microbiologische kwaliteit: om deze te garanderen voert Herta® jaarlijks microbiologische analyses uit in haar twee fabrieken en dit op alle niveaus: grondstoffen, omgeving, productmonsters tijdens het productieproces en van het afgewerkt product.
  • de technologische en smaakkwaliteit (spierweefselstructuur, malsheid, enz.) beoordeeld door een systematisch onderzoek van het spierweefsel.